Mapa web Contacte Cercador

Habitatge reforça els serveis de mediació per al lloguer social al Montsià

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Montsià han signat avui dos convenis per aconseguir més pisos de lloguer amb preus per sota dels de mercat a la comarca. (05.06.2014)

El secretari d’Habitatge i Millora Urbana, Carles Sala, i el president del Consell Comarcal del Montsià, Joan Martín, han signat aquest matí dos acords de col·laboració per augmentar el nombre de pisos de lloguer social disponibles a la comarca.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya encomana, per conveni, la gestió dels serveis al territori a través de les borses de mediació per al lloguer social i les oficines locals d’habitatge. Aquests ens municipals o supramunicipals ofereixen informació i atenció ciutadana, s’encarreguen de la captació i la gestió dels habitatges del programa de mediació i, també, fan altres tramitacions.

El conveni signat per al Programa de mediació i cessió d’habitatges per al lloguer social, té com a objectiu impulsar aquest servei per mitjà de la borsa d’habitatge municipal. Les borses fan de mediadores entre les persones propietàries i les llogateres, garanteixen el bon ús dels pisos, negocien rendes de lloguer per sota del preu de mercat i cerquen l’habitatge més adequat a la unitat de convivència sol·licitant. L’Agència de l’Habitatge finançarà una part de la despesa dels serveis de mediació: 450 euros per contracte de lloguer de 2014, i 200 euros per gestió i seguiment dels contractes anteriors. La previsió per aquest any és superar les 100 mediacions de contractes de lloguer social.

L’altre conveni, fa referència al funcionament de l’Oficina Local d’Habitatge del Consell Comarcal del Montsià. Aquesta oficina ha atès, durant l’any 2013, 4.329 visites presencials. Si a aquesta quantitat hi afegim les consultes per via telefònica o per correu electrònic, el nombre de peticions ateses ha estat de més de 6.500.

Carles Sala ha assenyalat la importància del nombre de persones que s’han pogut atendre gràcies a aquest desplegament d’oficines locals d’habitatge distribuïdes en el territori. Actualment, hi ha 117 oficines i borses que presten aquests serveis a Catalunya. Durant l’any 2013 s’han atès més d’un milió de consultes relatives a temes d’habitatge, 590.000 de les quals han estat ateses presencialment, mitjançant les oficines locals, les borses i les diverses seus de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de Barcelona, Lleida, Tarragona, Girona i les Terres de l’Ebre.

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/territori-sostenibilitat/notapremsavw/271534/ca/habitatge-reforca-serveis-mediacio-lloguer-social-montsia.do

Destaquem