IDECE

_

Totes les dades de qui som, què fem i on ens pots trobar
L’IDECE forma part i està present en diversos organismes del territori. Aquesta participació comporta una actuació activa en la presa de decisions que afecten les Terres de l’Ebre dins dels diferents àmbits.

QUÈ FEM?

Com a organisme aglutinador de consens, algunes de les nostres funcions són:

Elaborar, impulsar i avaluar plans de promoció i desenvolupament de caràcter global o sectorial de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre.
_

Fomentar la projecció de les comarques esmentades
_

Desenvolupar programes de suport de caràcter general i sectorial dirigits als ens locals del territori
_

Executar el manteniment i la promoció de la via navegable a l'Ebre
_

Vetllar pel compliment i revisió del Pla Territorial parcial de les Terres de l'Ebre
_

Recolzar les polítiques municipals de dinamització, mitjançant ajuts, suport tècnic, etc
_

Assesora i realitza estudis i treballs tècnics encaminats a obtenir un coneixement millor de la realitat i les perspectives de les quatre comarques
_

Fou el creador i l'impulsor de la marca turística que cohesiona i identifica el conjunt de les Terres de l'Ebre
_

CONSULTA LA NORMATIVA

Consultar

ORGANS

Consell Rector

President
El Conseller de Territori i Sostenibilitat

Vicepresident primer
Sr. Antoni Ferré i Llop
Consell Comarcal de la Terra Alta

Vicepresident segon
Sr. Agustí Serra i Monté
Departament de Territori i Sostenibilitat

Vocals en representació de la Generalitat
Delegació Territorial del Govern Generalitat

Sr. Antonio Suárez i Franquet
Departament de Territori i Sostenibilitat

Sra. Mercè Miralles i Guerrero
Departament d'Empresa i Coneixement

Sr. Joan Ferran Grau i Verge
Departament Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació

Vocals en representació dels grups parlamentaris

Sra. Meritxell Roigé i Pedrola
Grup parlamentari Junts pel Sí

Sr. Antonio Espanya i Forcadell
Grup parlamentari Socialista

Sr. Joan Bertomeu i Bertomeu
Grup parlamentari Partit Popular

Sr. Joan Moisés i Reverté
Grup parlamentari Catalunya Sí que es pot

Sr. José Luís Calderón i Aisa
Grup parlamentari Ciutadans

Vocals en representació dels consells comarcals

Sr. Josep Felip Monclús i Benet
Consell Comarcal del Baix Ebre

Sra. Maria José Beltran i Piñol
Consell Comarcal del Baix Ebre

Sra. M. Carmen Navarro i Balada
Consell Comarcal del Montsià

Sr. Albert Alarcón i Fibla
Consell Comarcal del Montsià

Sra. Gemma Carim i Gironés
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

Sr. Jesús Benaiges i Borràs
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

Sr. Carles Luz i Muñóz
Consell Comarcal de la Terra Alta

Vocals en representació de la societat civil

Sr. Enrique Alado Aleixandri
AECE

Sr. Wifredo Miró i Baiges
UGT

Secretari
Sr. Joan Martín i Masdéu
Director de l’IDECE

Consell Assessor

En construcció

Consell Econòmic i Social

President
Sr. Josep Mª Franquet i Bernis

Representants de la Generalitat de Catalunya

Sr. Antoni Ferré i Llop
Vicepresident primer de l’IDECE, Delegat territorial del Govern a les Terres de l’Ebre

Sra. Merce Miralles Guerrero
Departament d'Empresa i Coneixement de les TTE

Sra. Rosanna Fatsini i Bonilla
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de les TTE

Associació Catalana de Municipis i Comarques

Sr. Gil Martí i Jové

Sr. Joaquim Ferràs i Prats

Federació de Municipis de Catalunya

Sr. Joan Castor Gonell i Agramunt

Sra. Teresa Esmel i Casanova

Representants de les organitzacions empresarials

Sr. Emili Castellà i Llorca

Sr. Daniel Cortijo i Martínez

Sr. Jaume Esteve i Mañá

Sr. Santiago Roselló i Chavarria

Representants de les organitzacions sindicals

Sr. Wifredo Miró i Baiges
Unió General de Treballadors

Sr. Moisés Fabra i Serral
Unió General de Treballadors

Sr. Josep Casadó i Escribà
Comissions Obreres

Sr. David Queralt i Sória
Unió Sindicat Obrera de Catalunya

Representants de les organitzacions sindicals agràries

Sr. Hilari Curto i Camisón
Unió de Pagesos

Sr. Albert Castelló i Miró
ASAJA

Representants de les organitzacions de cooperatives agràries

Sr. Jordi Casanova i Casanova
Federació Cooperatives Agràries de Catalunya

Representants de les confraries de pescadors

Sr. Josep Molina i Navarro

Secretari
Sra. Maite Porta i Tarragó

Assisteix amb veu i sense vot
Sr. Joan Martín i Masdéu
Director de l’IDECE