IDECE

_

Totes les dates de quí som, qué fem i on ens pots trobar
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre està adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat mitjançant Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat i constitueix el seu objectiu principal el desenvolupament integral de les comarques de l’Ebre, per la qual cosa totes les funcions de l’Institut “han d’anar encaminades a aconseguir l’impuls i la realització d’iniciatives i de programes d’actuació que contribueixin a aquest desenvolupament”.

L’IDECE forma part i està present en diversos organismes del territori. Aquesta participació comporta una actuació activa en la presa de decisions que afecten les Terres de l’Ebre dins dels diferents àmbits.

QUÈ FEM?

Com a organisme aglutinador de consens, algunes de les nostres funcions són:

Elaborar, impulsar i avaluar plans de promoció i desenvolupament de caràcter global o sectorial de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre.
_

Fomentar la projecció de les comarques esmenades
_

Desenvolupar programes de suport de caracter general i sectorial dirigits als ens locals del territori
_

Executar el manteniment i la promoció de la via navegable a l'Ebre
_

Vetllar pel compliment i revisió del Pla Territorial parcial de les Terres de l'Ebre
_

Recolzar les polítiques municipals de dinamització, mitjançant ajuts, suport tècnic, etc
_

Assesora i realitza estudis i treballs tècnics encaminats aobtenir un coneixement millor de la realitat i les prespectives de les quatre comarques
_

Fou el creador i l'impulsor de la marca turística que cohesiona i identifica el conjunt de les Terres de l'Ebre
_

CONSULTA LA NORMATIVA

Consultar

ORGANS

Consell Rector

President
Sr. Pere Aragonés i Garcia

Vicepresidenta primera
Sra. Gemma Carim i Gironès
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Vicepresident segon
Lluís Juncà i Pujol

Secretari
Sr. Albert Salvadó i Fernàndez

Vocals en representació de la Generalitat
Delegació Territorial del Govern Generalitat

Sr. Lluís Juncà i Pujol

Sr. Francesc Xavier Pallarès i Povill

Sr. F. Jesús Gómez i Fernàndez

Sra. Lidia Pino i Mauri

Sra. Mercè Miralles i Guerrero

Vocals en representació dels grups parlamentaris

Sr. José Luís Calderon i Aisa
Grup parlamentari Ciutadans

Sr. Joan Moïsés i Reverté
Grup parlamentari Catalunya en Comú Podem

Sra. Mònica Sales de la Cruz
Grup parlamentari Junts per Catalunya

Sr. Antoni Espanya i Forcadell
Grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar

Sr. Xavier Faura i Sanmartin
Grup parlamentari Republicà

Vocals en representació dels consells comarcals

Sra. Gemma Carim i Gironès
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Sr. Sergi Borràs i Jornet
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Sr. Joan Pallés i Solé
Consell Comarcal de la Terra Alta

Sra. Neus Sanromà i Samper
Consell Comarcal de la Terra Alta

Sr. Josep Antoni Navarro i Serra
Consell Comarcal del Baix Ebre

Sr. Jordi Jordan i Farnós
Consell Comarcal del Baix Ebre

Sr. Joan Roig i Castell
Consell Comarcal del Montsià

Sr. Miquel Subirats i Garriga
Consell Comarcal del Montsià

Vocals en representació de la societat civil

Sr. Josep Lluís Vallés i Dalmau
AECE

Sr. Valentí Marín i Rifà
UGT

Consell Econòmic i Social

President
Sr. Josep Mª Franquet i Bernis

Representants de la Generalitat de Catalunya

Sr. Antoni Ferré i Llop
Vicepresident primer de l’IDECE, Delegat territorial del Govern a les Terres de l’Ebre

Sra. Merce Miralles Guerrero
Departament d'Empresa i Coneixement de les TTE

Sra. Rosanna Fatsini i Bonilla
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de les TTE

Associació Catalana de Municipis i Comarques

Sr. Gil Martí i Jové

Sr. Joaquim Ferràs i Prats

Federació de Municipis de Catalunya

Sr. Joan Castor Gonell i Agramunt

Sra. Teresa Esmel i Casanova

Representants de les organitzacions empresarials

Sr. Emili Castellà i Llorca

Sr. Daniel Cortijo i Martínez

Sr. Jaume Esteve i Mañá

Sr. Santiago Roselló i Chavarria

Representants de les organitzacions sindicals

Sr. Wifredo Miró i Baiges
Unió General de Treballadors

Sr. Moisés Fabra i Serral
Unió General de Treballadors

Sr. Josep Casadó i Escribà
Comissions Obreres

Sr. David Queralt i Sória
Unió Sindicat Obrera de Catalunya

Sr. Hilari Curto i Camisón
Unió de Pagesos

Sr. Albert Castelló i Miró
ASAJA

Representants de les organitzacions de cooperatives agràries
Sr. Jordi Casanova i Casanova
Federació Cooperatives Agràries de Catalunya

Representants de les confraries de pescadors
Sr. Josep Molina i Navarro

Secretari
Sra. Maite Porta i Tarragó

Assisteix amb veu i sense vot
Sr. Joan Martín i Masdéu
Director de l’IDECE